PRIVACY VERKLARING

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Beukenholdt interieur op maat zelf.

Beukenholdt interieur op maat volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij uw duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie verzamelen en opslaat en met wie wij die informatie kunnen delen.